fbpx
Vi tar spridningen av coronaviruset på allvar och går efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
För oss alla gäller extra noga handhygien, att tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Tvätta händerna när du kommer till gymmet. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun. Om du skulle behöva hosta eller nysa så gör det i armvecket.
Vi har köpt in wipes som både rengör och desinficerar. De är så dryga att det räcker att ta en åt gången. Använd dessa för att rengöra utrustningen på gymmet. Vi är extra noggranna med att hålla rent på gymmet.
Vi följer utvecklingen och lyssnar på Folkhälsomyndigheten och om det kommer särskilda rekommendationer så återkommer vi med information om det.
Kategorier: Nyheter