fbpx

Vi har nu minskat deltagarantalet till 8 på CrossFit-passen. Vi har lagt till ett extra pass kl 11 på lördagarna. Detta gör vi för göra det luftigare i CrossFit-salen under passen, minska närkontakten och behovet av att dela på redskapen. Vi ser även över programmeringen utifrån dessa hänsynstaganden. Detta gör vi med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer Träna gärna men gör det säkert:

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.

Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.

Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.

Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Kategorier: Nyheter