OCR = Obstacle Course Racing = hinderbanelöpning

Men vad är ocr för sport egentligen?
Hur ser ett tävlingslopp ut?
Och måste man kunna klara alla hinder?

Obstacle Course Race

En kontrollerad volt tar dig ibland snabbare över hinder.

Ett hinderbanelopp består av varierad löpning och ett antal hinder som man ska ta sig förbi. Det finns idag ingen standard på hur ett lopp ska se ut och därför varierar distanserna från 100 meter (ninja-lopp) upp till ultra-distanser. Dock är de flesta tävlingar ungefär 5-15km.

När det gäller underlag och i vilken terräng loppet går i så skiftar även detta. Det kan vara allt ifrån stadslopp med kullersten, teknisk trail till ren bergslöpning. Detsamma när det gäller antal hinder så kan det variera stort mellan de olika loppen, från ett fåtal till så många som 100 st.

Flera hinder är inspirerade från den militära hinderbanan med höga väggar, repklättring och kryphinder. Många av de stora loppen brukar även ha flera tekniska hinder som kräver mer teknik än styrka. På många lopp uppmanas man att hjälpas åt för att klara av hinderna.

Läs mer om ocr här